Linda Spalding, psykolog, børnepsykolog, supervisor, Forældrerådgiving, småbørnsforældre, pårørende, handicap hos småbørn Supervision, rådgivning til småbørnsforældre Mit barn har særlige behov,
yngre børn, manglende trivsel, tab og sorg, kronisk sygdom, akut behov for rådgivning mit barn vil ikke i daginstitution rådgivning til bedsteforældre yngre børn 0-7 år specialiseret i forældrerådgivning psykolog